เคาะสรุป ทุบสะพานสีมาธานี เจาะอุโมงค์ทางลอด

เผยแพร่: Aug 26, 2021

อัปเดตชัด เคาะสรุปทุบสะพานสีมาธานี เจาะอุโมงค์ทางลอด เริ่มปลาย 63 พร้อมใช้อีก 3 ปี หลังจากเป็นประเด็นตกลงกันมาพักใหญ่ กับโปรเจคใหญ่ของโคราช โครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงผ่านเมืองนครราชสีมา บนเส้นทางสะพานข้ามแยกโรงแรมสีมาธานี โดยมีการประชุมสรุปให้ “ทุบสะพานสีมาธานี” พร้อมสร้างทางข้ามเสมอระดับพื้นดินเปลี่ยนสะพานข้างทางรถไฟ ทำเป็นอุโมงค์ทางลอดแทน

โดยรถไฟทางคู่จะลอดใต้สะพานต่างระดับปักธงชัย ก่อนยกระดับขึ้น ยาวเข้ามายังสถานีรถไฟนครราชสีมา ความสูงของรถไฟทางคู่ อยู่ระดับ 2 หรือประมาณ 10 เมตร  ระยะทาง 5 ก.ม. รูปแบบเป็นทางลอดมีความลึกจากพื้นถนนมิตรภาพ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 142 ประมาณ 6 เมตร เป็นเส้นทาง 3 ช่องจราจร ความกว้าง 3.50 เมตร ใช้งบประมาณ 11,518 ล้านบาท

ส่วนการบริหารจัดการจราจร จากเดิมทางคู่ขนานข้างสะพานมี 2 เลนไปกลับ จะมีการก่อสร้างขยายเพิ่มเป็น 6 เลน ขาเข้า 3 เลนและขาออก 3 เลนและช่วงผ่านจุดตัดข้ามทางรถไฟใช้เครื่องกั้นทางรถไฟ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

หลังจากได้มติข้อสรุปชัดเจนแล้ว การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการการรถไฟฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ  จากนั้นการรถไฟฯ จะเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป และหาก ครม.อนุมัติ จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้เดือนกรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2566