เกี่ยวกับเรา

“เรื่องบ้านเรื่องง่าย ด้วย บ้านบ้าน”

เราคือเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลบ้านและอสังหาริมทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัยที่ทำเข้าใจคนที่ต้องการซื้อบ้านอย่างแท้จริง โดยนอกจากข้อมูลของโครงการต่างๆ ที่มีแล้ว ยังข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยในการพิจารณาในการซื้อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการเงินและสินเชื่อ, ข้อมูลพื้นที่ทำเลที่ตั้ง รวมทั้งข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ได้จากฐานข้อมูลที่บ้านบ้านรวบรวมไว้