คำนวณความสามารถในการขอสินเชื่อ

รายได้เท่านี้ กู้ได้เท่าไหร่ มาคำนวณกันเลย

อ้างอิงข้อมูลดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย อัพเดต

รายได้เท่านี้ กู้ได้เท่าไหร่

* รวมรายได้ของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
-
+

ข้อมูลสินเชื่อของแต่ละธนาคาร

ธนาคาร ดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปี) วงเงินกู้ (บาท) ผ่อนต่อเดือน (บาท)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อบ้านใหม่ โฮมโลน โดนใจ อัตราเงินกู้ราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สัญญาที่ 1 (หลังแรก) วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินกว่า 110% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี ( เฉพาะโครงการจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
2.55%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อคอนโด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ขึ้นไป 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ( พนักงานประจำ หรือผู้ประกอบธุรกิจ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันหรือประกอบธุรกิจตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
2.55%
ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้านกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีทำประกัน อยู่อาศัยที่มีมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาท เท่ากับ 70% - 110*% ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 40 ปี ( สำหรับผู้ที่มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้ ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
2.80%
ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง กรณีมีรายได้ 50,000-99,999 บาทต่อเดือน อัตราเงินกู้สูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 35 ปี ( เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.13%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย อัตราเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ประกันของธนาคาร ระยะเวลาผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี ( เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไปและผู้กู้ต้องไม่มีการผ่อนชำระสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.35%
ธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ อัตราเงินกู้กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อสัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 1 กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 40 ปี ( เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร และมีอาชีพและรายได้แน่นอน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.49%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2564 วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี ( ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.75%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท อัตราเงินกู้วงเงินขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และทาวน์โฮม สูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี ( พนักงานประจำ หรือผู้ประกอบธุรกิจ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันหรือประกอบธุรกิจตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.97%
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต สินเชื่อทีเอ็มบีบ้านใหม่ บ้านมือสอง กรณีซื้อบ้านจาก สินเชื่อบ้านใหม่ โครงการทั่วไป อัตราเงินกู้วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท กู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100% ( พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
4.05%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สินเชื่อซื้อบ้าน กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ กรณีหลักประกันที่มีราคาขาย ต่ำกว่า10ล้านบาท อัตราเงินกู้ 100% ของราคาขายจริง ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี ( สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
5.95%
ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบ้าน สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ อัตราเงินกู้กรณีกู้ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสองวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ( กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
7.72%