คำนวณความสามารถในการขอสินเชื่อ

รายได้เท่านี้ กู้ได้เท่าไหร่ มาคำนวณกันเลย

อ้างอิงข้อมูลดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย อัพเดต

รายได้เท่านี้ กู้ได้เท่าไหร่

* รวมรายได้ของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
-
+

ข้อมูลสินเชื่อของแต่ละธนาคาร

ธนาคาร ดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปี) วงเงินกู้ (บาท) ผ่อนต่อเดือน (บาท)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อบ้านใหม่ สัญญาที่ 1 ( หลังแรก ) วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 110% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี ( โครงการจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลเท่านั้น และราคาซื้อขายของหลักประกันต้องมีราคาไม่น้อยกว่า 2.00 ล้านบาท ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
2.60%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ วงเงิน 1ล้านบาท ขึ้นไป อัตราเงินกู้ หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และทาวน์โฮม สูงสุด 90% ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ( เฉพาะกลุ่มอาชีพพิเศษ ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
2.65%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน Happy Life ปี 2564 วงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกัน ตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี ( เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป และสวัสดิการไม่มีเงินฝาก ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
2.65%
ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้านกรุงไทย สุขใจถ้วนหน้า กรณีไม่ทำประกันชีวิต อัตราวงเงินกู้สูงสุด 100% ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี ( สำหรับผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้ ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
2.83%
ธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท อัตราการกู้ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกิน 100% ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 40 ปี ( สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะที่ธนาคารกำหนด ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.49%
ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านบัวหลวง สำหรับลูกค้าทั่วไป วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราการกู้สูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี ( สำหรับผู้มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
4.00%
ธนาคารทหารไทย สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 35 ปี ( สำหรับพนักงานบริษัท, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
4.05%
ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบ้าน กู้ผ่านง่าย ได้เฮ กรณีกู้ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90 % ของราคาประเมินหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ( สำหรับผู้ที่มีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
5.40%