Banner Ad

คำนวณความสามารถในการขอสินเชื่อ

อ้างอิงข้อมูลดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย อัพเดต

รายได้เท่านี้ กู้ได้เท่าไหร่

* รวมรายได้ของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
-
+

ข้อมูลสินเชื่อของแต่ละธนาคาร

ธนาคาร ดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปี) วงเงินกู้ (บาท) ผ่อนต่อเดือน (บาท)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี ( กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
1.99%
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อบ้านใหม่ โฮมโลน โดนใจ แบบที่ 1 สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.90% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี ( กรณีที่ลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
2.50%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อคอนโด วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ขึ้นไป อัตราเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี ( สำหรับพนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว) ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
2.55%
ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กรณีทำประกัน อัตราเงินกู้สูงสุด 100% ผู้พิพากษา อัยการ และนักบินพาณิชย์ ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี ( สำหรับกลุ่มอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกรผู้มีรายได้ประจำ ผู้พิพากษา อัยการ และนักบินพาณิชย์ ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
2.82%
ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย กรณีทำประกัน สำหรับสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ อัตราเงินกู้ตามที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาผ่อนชำระ ระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี ( สำหรับผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้ด้ ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
2.98%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Self Welfare) วงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 7 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี ( เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก ปัจจุบันผู้กู้ต้องไม่มีการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.25%
ธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ อัตราเงินกู้ กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาซื้อขาย กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 40 ปี ( เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร และมีอาชีพและรายได้แน่นอน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.49%
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท โครงการทั่วไป ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 35 ปี ( พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
4.40%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สินเชื่อซื้อบ้าน กรณีหลักประกันที่มีราคาขาย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท อัตราเงินกู้ 100% ของราคาขายจริง ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี ( ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
6.00%
ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบ้าน สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ วงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของมูลค่าหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ( กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน, กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
7.72%