ล่องแม่น้ำมูล จากจุดเริ่มต้นมาบรรจบที่อุบลฯ

เผยแพร่: Sep 16, 2021

“แม่น้ำมูล” เป็นแม่น้ำสายหลักของภาคอีสาน มีความยาวประมาณ 640 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 69,701 ตร.กม ทำให้เป็นแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำมากที่สุดของภาคอีสาน มีต้นกำเนิดจากจังหวัดนครราชสีมาและมาบรรจบกับแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นแม่น้ำที่สำคัญสายหนึ่งของประเทศไทย BaanBaan ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้ำมูลมาให้ทุกคนได้อ่าน ไปรู้จักแม่น้ำสายนี้ให้มากขึ้นพร้อมๆ กันเลยค่ะ


ทำความรู้จักแม่น้ำมูล

“มูน” เป็นภาษาถิ่น หมายถึง สิ่งที่มีค่า น่าหวงแหน แต่ทางราชการได้กำหนดภาษาราชการตามเสียงเรียกโดยสะกด มูล ด้วยอักษร ล
เส้นทางแม่น้ำมูล

มีต้นเกิดจากทิวเขาสันกำแพง บริเวณเขื่อนมูลบน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ที่ ต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
ลุ่มน้ำมูล

  • มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 69,701 ตร.กม.

  • คิดเป็นร้อยละ 13.6 ของพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งประเทศ 

  • ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด

  • ปริมาณน้ำที่ไหลสู่แม่น้ำโขง เฉลี่ยประมาณ 26,555 ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี


พื้นที่ครอบคลุมของลุ่มน้ำมูลในเขตจังหวัดต่างๆ 

ครอบคลุมมากสุด 3 จังหวัด คือ 

  1. นครราชสีมา

พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำ : 19,089.16 ตร.กม. / 11,930,723 ไร่
ร้อยละของพื้นที่จังหวัด : 80.29
ร้อยละพื้นที่ในลุ่มน้ำมูล : 0.02

อุบลราชธานี

พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำ : 12,647.76 ตร.กม. / 7,904,847 ไร่
ร้อยละของพื้นที่จังหวัด : 91.83
ร้อยละพื้นที่ในลุ่มน้ำมูล : 26.86


บุรีรัมย์

พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำ : 10,083.15 ตร.กม. / 6,301,967 ไร่
ร้อยละของพื้นที่จังหวัด : 99.97
ร้อยละพื้นที่ในลุ่มน้ำมูล : 14.19

แม่น้ำมูลกับอุบล

ไหลกั้นผ่านระหว่างตัวเมืองอุบลราชธานีและวารินชำราบ 

เชื่อมต่อกันด้วยสะพานข้ามแม่น้ำมูล สะพานเสรีประชาธิปไตย (สะพานข้ามแม่น้ำมูลแห่งแรกของอุบลฯ) เปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2497 และสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี เริ่มเปิดใช้ปี 2535 เป็นปีที่อุบลราชธานีอายุครบ 200 ปี 
จากข้อมูลข้างต้นทุกคนน่าจะได้รู้จักแม่น้ำสายนี้มากขึ้น แม่น้ำมูล ถือเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวอีสานตอนล่าง ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตคนอย่างมากมาย อย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์สายน้ำแห่งชีวิตสายนี้ให้คงอยู่ไว้ด้วยนะคะ
ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม ได้ที่
Facebook Page : https://www.facebook.com/baanbaanubon
IG : baanbaan_th
Group BaanBaan : BaanBaan Insider