มติ ครม. เคาะสรุปลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนองอสังหาฯ ราคาต่ำ 3 ล้าน เหลือ 0.01% ยาวถึง ธ.ค.65

เผยแพร่: Dec 22, 2021
|
หมวด: 

ครม.เคาะ ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง บ้านเดี่ยว-อาคารพาณิชย์ อาคารพร้อมที่ดิน ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เหลือ 0.01 % สูญรายได้ 4,946 ล้านบาท

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปี 2565 (มาตรการของขวัญปีใหม่ 2565) มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย ดังนี้

ลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 2 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังคราวในคราวเดียวกัน จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

  • อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือ

  • ห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุด โดยราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ทั้งนี้ คาดว่าจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สูญเสียรายได้ประมาณ 4,946.31 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก ประชาชาติ


ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม ได้ที่
Website : https://baanbaan.co/
IG
: baanbaan_th
Group BaanBaan : บ้านบ้าน