ขอมิเตอร์ไฟฟ้า ต้องเตรียมอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เช็คเลย

เผยแพร่: 6 ก.ย. 2565
หมวด: 

มีบ้านสวยๆ พร้อมอยู่แล้วแต่เอ…ไฟฟ้ายังไม่มา ไม่ได้การต้องรีบไปขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าด่วน! วันนี้ baanbaan.co จะมาช่วยเพื่อนๆ ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่

เกณฑ์บุคคลที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าได้

 1. เป็นเจ้าของที่ดิน เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของสถานที่ ที่คุณต้องการใช้ไฟฟ้า

 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่จะใช้ไฟฟ้า

 3. หากคุณเป็น ผู้เช่า หรือผู้เช่าซื้อสถานที่ใช้ไฟฟ้า

 4. หากคุณเป็น ผู้ประกอบการในสถานที่ใช้ไฟฟ้า


ซึ่ง baanbaan.co จะขอแบ่งให้เห็นภาพชัดๆ เป็น 3 กรณีได้แก่ 1.การขอไฟฟ้าสำหรับบ้านใหม่ 2.การขอไฟฟ้าสำหรับนิติบุคคล และ 3.การขอไฟฟ้าสำหรับบ้านเช่า

กรณีขอไฟฟ้าสำหรับ บ้านใหม่

1.1 กรณีบ้านใหม่ ยังไม่มีเลขที่บ้าน เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอคำร้องได้แก่ 

 • สำเนาบัตรประชาชน  หรือ บัตรประจำตัวราชการ หรือ บัตรประจำตัวพนักงานองก์กรรัฐ

 • สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งมิเตอร์

 • สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน) 


1.2 กรณีบ้านใหม่ ขอใช้ไฟชั่วคราว(กำลังก่อสร้าง) เอกสารที่ต้องเตรียมได้แก่ 

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาใบขออนุญาตก่อสร้าง (ใช้ใบคำขอมาแทนได้)

 • โฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า

 • สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)


**กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทนเจ้าบ้านให้เตรียมหนังสือมอบอำนาจมาด้วย โดยต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

 3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท


กรณีขอไฟฟ้าสำหรับ นิติบุคคล

เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้า ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่งานทะเบียนรับรอง

 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งมิเตอร์

 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน


กรณีขอไฟฟ้าสำหรับ บ้านเช่า

เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้า ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวราชการ หรือ บัตรประจำตัวพนักงานองก์กรรัฐ

 • สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน (ต้องมีชื่อของผู้ขอไฟฟ้าด้วย)

 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งมิเตอร์

 • สำเนาสัญญาเช่าบ้านพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า


ขั้นตอนการขอมิเตอร์ไฟฟ้า

ขั้นที่ 1 : ยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าที่การไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/cos/Menu/

ขั้นที่ 2 : หลังจากได้รับคำรองขอใช้ไฟฟ้าและเอกสารพร้อมแล้ว เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะทำการตรวจสอบการเดินสายไฟ ณ สถานที่ขอติดตั้ง

ขั้นที่ 3 : ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระค่าธรรมเนียมและรับใบเสร็จ อย่าลืม! เก็บใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานไว้ด้วยนะ เพื่อนๆ สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค และ PEA Shop ได้เลย

ในกรณีขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อนๆ ต้องเตรียมสายไฟฟ้าและคัทเอาท์ เบรกเกอร์ตามขนาดมอเตอร์มาในวันชำระเงินด้วยนะจ๊ะ

ค่าธรรมเนียมในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

อัตราค่าธรรมเนียม ขอใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ

อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้ขอใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อและยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าทุกแห่ง

 • การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โทร. 1130 หรือติดต่อสอบถามได้จากเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โทร. 1129 หรือติดต่อสอบถามได้จากเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


ดูโครงการบ้านจัดสรรคุณภาพในหลายจังหวัด โครงการอื่นๆเพิ่มเติม คลิก https://baanbaan.co/projects/ ดูบ้านจนถูกใจ อยากรู้ว่า เอ๊ะ! รายได้เท่านี้ เราจะกู้ได้เท่าไหร่ ลองมาคำนวณความสามารถในการขอสินเชื่อ baanbaan.co อัปเดตสินเชื่อบ้านจากธนาคารที่น่าสนใจใหม่ทุกเดือน คลิก https://baanbaan.co/loan-calculator/


ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม รวมทุกเรื่องที่คนหาบ้านต้องรู้
Facebbok : BaanBaanTH
IG : baanbaan_th
Youtube : BaanBaan Channel
Group BaanBaan : บ้านบ้าน