โคราช อนาคตเมืองไร้สายไฟ

เผยแพร่: Aug 26, 2021

โครงการใหญ่อีกหนึ่งโครงการของคนโคราช กับการจัดระเบียบสายไฟลงใต้ดิน หลังอนุมัติงบกว่า 2,434 ล้านบาท เพื่อพัฒนาปรับปรุงสายไฟบนถนน 19 เส้นรอบเมืองโคราช บ้านบ้าน พามาทำความรู้จัก และศึกษาหลายเรื่องที่น่าสนใจของการนำสายไฟลงดิน ตอบหลายคำถามที่หลายคนอยากรู้

เสาไฟฟ้า มีสายอะไรบ้าง ? เราชินกับสายไฟรุงรังจำนวนมากที่ห้อยบนเสาไฟฟ้า บางต้นสายเยอะจนห้อยโตงเตงลงมาลากพื้น เกิดอุบัติเหตุ และภาพที่ไม่สวยงาม ว่าแต่เสาไฟต้นหนึ่งทำไมมีสายเยอะจัง ความจริงแล้วเสาไฟมีสายหลักๆอยู่ 3 ประเภท คือ

• สายไฟฟ้าแรงสูง : 69,000 & 115,000 โวลต์ และ 12,000 & 24,000 โวลต์
• สายไฟฟ้าแรงต่ำ : 230/400 โวลต์
• สายสื่อสาร : สายโทรศัพท์ และสายอินเทอร์เนต

สายไฟฟ้าลงใต้ดิน ดีกว่า สายไฟบนอากาศ อย่างไร ?

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มั่นคง : ลดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัย

รองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น : รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของการใช้ไฟฟ้า

ช่วยทำให้ทัศนียภาพสวยงาม : เพิ่มความน่าเชื่อถือแลพเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

เอาสายไฟลงดินได้แบบไหนบ้าง ?
1ขุดเปิดถนน : เป็นการขุดเจาะถนน เปิดหน้าดินลงไปอย่างน้อย 80 ซม. เพื่อวางท่อร้อยสายไฟฟ้า จากนั้นก็จะดำเนินการคืนสภาพถนนให้เหมือนเดิม

2 การดึงท่อ : ใช้สำหรับวางสายไฟฟ้าแรงดันกลางเพื่อจ่ายไฟจากบ่อพักไปให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยวิธีการเจาะและคว้านเพื่อลากท่อกลับมายังตำแหน่งที่ต้องการ

3 การดันท่อ : คือการสร้างบ่อพักใต้พื้นผิวจราจรและดันท่อจากบ่อพักหนึ่งไปอีกบ่อพักหนึ่งเพื่อวางท่อร้อยสายไฟฟ้าระบบแรงสูงและแรงปานกลาง

4 การก่อสร้างอุโมงค์ : คือการก่อสร้างเพื่อวางระบบสายส่ง ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีย่อยไฟฟ้าและวางสายป้อนสำหรับจำหน่ายไฟฟ้า

TIMELINE โครงการสายไฟลงดินโคราชทั้งหมด

เฟส 1 : ถนน 7 เส้น ได้แก่ ถนนชุมพล ถนนราชดำเนิน ถนนบุรินทร์ ถนนสุรนารี ถนนโพธิ์กลาง ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ถนนพิบูลละเอียด

เฟส 2 : ถนน 4 เส้น ได้แก่ ถนนราชสีมา-โชคชัย ถนนพลแสน ถนนไชยณรงค์ ถนนราชนิกูล

เฟส 3 : ถนน 8 เส้น ได้แก่ ถนนจักรี ถนนมนัส ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทย ถนนสรรพสิทธิ์

ติดตามความเคลื่อนไหวของวงการอสังหาฯ
Facebook : https://www.facebook.com/BaanBaanTH/
Instagram : baanbaan_th