เปิดยื่นขอโฉนดที่ดินเพิ่ม 5 ล้านไร่ ปี 64

เผยแพร่: Apr 1, 2021
|
หมวด: 

ถือที่ดินไร้สิทธิ์ ปีนี้มีเฮ กรมที่ดินลุยออกโฉนดล้านแปลง เฉลี่ย 5 ล้านไร่ ทั่วไทย ให้กลุ่มไร้เอกสารหลักฐาน ส.ค.1-น.ส.3 มีเพียง “ชื่อ-นามสกุล” แจ้งทำประโยชน์ เงื่อนไข ห้ามโอน 10 ปี เริ่มปีงบ ปี'65

กรมที่ดิน เปิดโอกาสให้ผู้มีที่ดินแต่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน อาจมีเพียง ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก ต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย แจ้งข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่ายเพียงใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงมิถุนายน 2564 ผ่าน 4 ช่องทาง ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าโครงการ “บอกดิน 2” หลังจากพัฒนาระบบเทคโนโลยีทันสมัยอำนวยความสะดวกการบริการประชาชนผ่านจอมือถือ เป้าหมายรังวัดออกโฉนดที่ดินแจกประชาชน สำหรับกลุ่มที่มีหลักฐานแจ้งการครอบครอง 50 จังหวัด 122,400 แปลงทั่วประเทศและมอบหมายให้กรมที่ดินไปแปลงส.ค.1 น.ส.3 และน.ส.3ก ไปเป็นโฉนด 3 ล้านแปลงเพื่อสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับธนาคารได้

เงื่อนไข : หากเอกสารสิทธิ์ที่จะได้รับคือโฉนดซึ่งสำนักงานที่ดินจะสลักหลังโฉนดห้ามโอนกรรมสิทธิ์ เป็นเวลา 10 ปี แต่หากจะซื้อขายกัน ต้องรอให้พ้น 10 ปีไปก่อน

ขั้นตอนการยื่นขอโฉนด

  • ผู้ครอบครองแจ้ง สนง.ที่ดิน (ชื่อ/ที่อยู่/บัตรประชาชน)

  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูการทำประโยชน์เป็นหลัก

  • เข้าระบบแอป "บอกดิน" หาพิกัดตำแหน่งดิน

  • พบระวางอยู่ในเขตป่า-สปก.-ที่ดินรัฐคัดออก

  • เข้ากระบวนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

  • เอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดง ห้ามโอน 10 ปี

ขอบคุณข้อมูลเนื้อหาจาก ฐานเศรษฐกิจ
ที่มา : หน้า 1 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,661 วันที่ 14 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2564
ที่มา : หน้า 19-20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41  ฉบับที่ 3,660 วันที่ 11 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2564

ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม ได้ที่
Website : https://baanbaan.co/
IG : baanbaan_th
Group BaanBaan : BaanBaan Insider