อัปเดตอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เดือน ธันวาคม 2564

เผยแพร่: Dec 15, 2021
|
หมวด: 

เดือนสุดท้ายของปี มารับสินเชื่อดีๆไปก้บ้านหลังใหม่กัน ปลายปีนี้หลายคนเตรียมตัวมอบของขวัญให้ตัวเองและครอบครัวเป็น บ้านหลังใหม่ ใครที่มีแพลนซื้อบ้าน และกำลังมองหาสินเชื่อบ้าน ประจำเดือนธันวาคม บ้านบ้านรวบรวมสินเชื่อบ้านแต่ละธนาคารที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆ กันค่ะธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  (เฉลี่ย 3 ปี) 2.55%


สินเชื่อบ้านใหม่ โฮมโลน โดนใจ อัตราเงินกู้ราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สัญญาที่ 1 (หลังแรก) วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินกว่า 110% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี ( เฉพาะโครงการจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น )
กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เฉลี่ย 3 ปี) 2.55%


สินเชื่อคอนโด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ขึ้นไป 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ( พนักงานประจำ หรือผู้ประกอบธุรกิจ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันหรือประกอบธุรกิจตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป )
กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารกรุงไทย (เฉลี่ย 3 ปี) 2.80%


สินเชื่อบ้านกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีทำประกัน อยู่อาศัยที่มีมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาท เท่ากับ 70% - 110*% ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 40 ปี ( สำหรับผู้ที่มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้ )
กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารกรุงเทพ (เฉลี่ย 3 ปี) 3.13%


สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง กรณีมีรายได้ 50,000-99,999 บาทต่อเดือน อัตราเงินกู้สูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 35 ปี ( เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ )
กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (เฉลี่ย 3 ปี) 3.35%


สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย อัตราเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ประกันของธนาคาร ระยะเวลาผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี ( เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไปและผู้กู้ต้องไม่มีการผ่อนชำระสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารออมสิน (เฉลี่ย 3 ปี) 3.49%


สินเชื่อเคหะ อัตราเงินกู้กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อสัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 1 กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 40 ปี ( เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร และมีอาชีพและรายได้แน่นอน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (เฉลี่ย 3 ปี) 3.75%


สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2564 วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี ( ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เฉลี่ย 3 ปี) 3.97%


สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท อัตราเงินกู้วงเงินขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และทาวน์โฮม สูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี ( พนักงานประจำ หรือผู้ประกอบธุรกิจ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันหรือประกอบธุรกิจตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (เฉลี่ย 3 ปี) 4.05%


สินเชื่อทีเอ็มบีบ้านใหม่ บ้านมือสอง กรณีซื้อบ้านจาก สินเชื่อบ้านใหม่ โครงการทั่วไป อัตราเงินกู้วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท กู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100% ( พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (เฉลี่ย 3 ปี) 5.95%


สินเชื่อซื้อบ้าน กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ กรณีหลักประกันที่มีราคาขาย ต่ำกว่า10ล้านบาท อัตราเงินกู้ 100% ของราคาขายจริง ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี ( สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารกสิกรไทย (เฉลี่ย 3 ปี) 7.72%


สินเชื่อบ้าน สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ อัตราเงินกู้กรณีกู้ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสองวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ( กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ลองคำนวณสินเชื่อด้วยตัวเองง่ายๆ >>https://baanbaan.co/loan-calculator

1. การจัดอันดับข้างต้นเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ณ เดือนธันวาคม  2564 และโปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป

2. การจัดอันดับข้างต้น จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกของแต่ละธนาคาร (ซึ่งบางธนาคารมีให้เลือกหลายแบบ ก็จะนำแต่ละแบบมาพิจารณาจัดอันดับด้วย) โดยวิธีการคำนวณของเราคือ นำอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1, 2 และ 3 มารวมกัน แล้วหารด้วย 3 (ปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ของแต่ละธนาคาร แล้วนำมาจัดเรียงลำดับดังแสดงข้างต้น


ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม
Website : https://baanbaan.co/
IG : instagram.com/baanbaan_th/
Youtube : https://bit.ly/39S0OBl