อัปเดต อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เดือนกันยายน 2565

เผยแพร่: 5 ก.ย. 2565

ปีนี้บอกเลย ปีทองของคนอยากมีบ้าน มาตรการลดค่าโอน-ค่าจดจำนอง เหลือเพียง 0.01% และมาตรการ LTV กู้ได้เต็ม 100% ไม่ต้องวางดาวน์ เพิ่มโอกาสในการได้บ้านง่ายขึ้น หลายๆ โครงการ ยังไม่มีการปรับราคาบ้าน ใครอยากมีบ้านช่วงนี้กำลังหาสินเชื่อกู้เงินซื้อบ้านใหม่ อัปเดตอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เดือนกันยายน

วันนี้บ้านบ้านรวบรวม อัปเดตดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2565 มาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ สินเชื่อบ้านธนาคารต่างๆ จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง ตามอ่านกันในบทความนี้เลยค่ะ เช็คสินเชื่อบ้านที่นี่ที่เดียวจบ

อัตราดอกเบี้ยบ้านเดือน กันยายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปี) 1.99%

สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี ( กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (เฉลี่ย 3 ปี) 2.50%

สินเชื่อโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565 กำหนดกรอบวงเงินโครงการไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี ( เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (เฉลี่ย 3 ปี) 2.55%

สินเชื่อบ้านใหม่ โฮมโลน โดนใจ แบบที่ 1 สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.90% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี ( กรณีที่ลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารกรุงไทย (เฉลี่ย 3 ปี) 

สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย กรณีทำประกัน สำหรับสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100% ระยะเวลาผ่อนชำระ ระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 40 ปี ( สำหรับผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้ด้ ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารออมสิน (เฉลี่ย 3 ปี) 3.49%

สินเชื่อเคหะ อัตราเงินกู้ กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาซื้อขาย กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 40 ปี ( เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร และมีอาชีพและรายได้แน่นอน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

อัตราดอกเบี้ยบ้านเดือน กันยายน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เฉลี่ย 3 ปี) 3.93%

สินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดพักอาศัย วงเงิน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี ( สำหรับพนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว) ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารกรุงเทพ (เฉลี่ย 3 ปี) 4.45%

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป สำหรับลูกค้าทั่วไป วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราเงินกู้สูงสุด 100% ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี ( มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (เฉลี่ย 3 ปี) 4.65%

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง กรณีซื้อบ้านจาก สินเชื่อบ้านใหม่ โครงการทั่วไป วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 35 ปี ( พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (เฉลี่ย 3 ปี) 6.00%

สินเชื่อซื้อบ้าน กรณีหลักประกันที่มีราคาขาย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท อัตราเงินกู้ 100% ของราคาขายจริง ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี ( ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารกสิกรไทย (เฉลี่ย 3 ปี) 7.72%

สินเชื่อบ้าน สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ วงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของมูลค่าหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ( กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน, กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ลองคำนวณสินเชื่อด้วยตัวเองง่ายๆ : https://baanbaan.co/loan-calculator

หมายเหตุ :

1. การจัดอันดับข้างต้นเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ณ เดือนกันยายน 2565 และโปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป

2. การจัดอันดับข้างต้น จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกของแต่ละธนาคาร (ซึ่งบางธนาคารมีให้เลือกหลายแบบ ก็จะนำแต่ละแบบมาพิจารณาจัดอันดับด้วย) โดยวิธีการคำนวณของเราคือ นำอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1, 2 และ 3 มารวมกัน แล้วหารด้วย 3 (ปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ของแต่ละธนาคาร แล้วนำมาจัดเรียงลำดับดังแสดงข้างต้น


ดูโครงการบ้านจัดสรรคุณภาพในหลายจังหวัด โครงการอื่นๆเพิ่มเติม คลิก https://baanbaan.co/projects/ ดูบ้านจนถูกใจ อยากรู้ว่า เอ๊ะ! รายได้เท่านี้ เราจะกู้ได้เท่าไหร่ ลองมาคำนวณความสามารถในการขอสินเชื่อ baanbaan.co อัปเดตสินเชื่อบ้านจากธนาคารที่น่าสนใจใหม่ทุกเดือน คลิก https://baanbaan.co/loan-calculator/


ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม รวมทุกเรื่องที่คนหาบ้านต้องรู้
Facebbok : BaanBaanTH
IG : baanbaan_th
Youtube : BaanBaan Channel
Group BaanBaan : บ้านบ้าน