ส่องทำเล สามยอด – โคกกรวด ทำเลใหม่น่ามอง

เผยแพร่: 26 ส.ค. 2564
หมวด: 

เป็นทำเลที่กำลังขยายตัวออกจากชุมชุนเดิม และยังเป็นจุดเชื่อมระหว่างเมืองกับแหล่งงานชานเมือง ด้วยเอกลักษณ์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีความสงบเป็นส่วนตัว เดินทางสะดวกเชื่อมต่อสถานที่สำคัญใกล้เคียงง่าย ทำให้เป็นทำเลอยู่อาศัยที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

ขอบเขตทำเลและที่ตั้ง

ย่านสามยอด – โคกกรวด นั้นประกอบด้วยชุมชนชานเมืองที่มีแต่ดั้งเดิม เช่น ตามแนวคลองส่งน้ำ ยางใหญ่ ห้วยยาง รวมอยู่กับชุมชนที่เกิดจากโครงการจัดสรรต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังอันมีผลมาจากแหล่งงานและหน่วยงานต่างๆที่เริ่มเข้ามาตั้งในทำเลหรือใกล้เคียง เช่น สามยอด มทส. ประตู4 ยางใหญ่ และ ชุมชนโคกเพชรบริเวณใกล้ถนนมิตรภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่ของทำเลอยู่ใน ตำบลสุรนารีจนไปถึงโคกกรวด ตามแนวถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้า กทม. และ รวมทั้งพื้นที่ด้านในตามแนวถนนเรียบคลองส่งน้ำมาจนถึงอ่างห้วยยาง โดยขอบเขตเบื้องต้นคือ จากซอยสามยอดไปจนถึงช่วงโคกเพชรโดยพิจารณาการเชื่อมต่อกันภายในย่าน ความหนาแน่นของชุมชน แลนค์มาร์คและสถานที่สำคัญที่มีอิทธิพลร่วมกัน

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ในย่านและใกล้เคียง ตลาดค้าปลีกส่ง ตลาดชุมชน สถานที่พักผ่อน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล สถานศึกษาตั้งแต่อนุบาล จนถึงมหาวิทยาลัยก็ยังอยู่โดยรอบย่าน เช่น มทส. รร.ราชสีมา รร.นานาชาติเวสลีย์ รพ.เทพรัตน์ สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น

แลนมาร์คและสถานที่สำคัญที่มีผลต่อการเติบโตของย่าน

• เชฟวัน อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำเลโดยตรง แต่ด้วยการขยายของชุมชนมาตามแนวคลองส่งน้ำเข้ามาในพื้นที่ทำเล ทำให้การเดินทางด้วยรถเล็กผ่านถนนเรียบคลองส่งน้ำไปเชฟวันยังเป็นทางเลือกและปลอดภัยกว่าการวิ่งออกถนนมิตรภาพและกลับรถ
• ทำเลนี้ยังเป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการอาศัยกึ่งกลางระหว่างเมืองและแหล่งงานตามแนวมิตรภาพ เช่น โรงพยาบาลเทพรัตน์ โรงงาน PCS  CP  นิคมนวนคร จนไปถึงซีเกท โดยมีสะพานกลับรถทั้งสองฝั่งทำให้สะดวกต่อการเดินทางระหว่าง ทำเล แหล่งงาน และ ตัวเมือง
• มทส. ประตู 4  เป็นแหล่งที่พักของนักศึกษาและบุคลากร ที่อยู่ใกล้เคียงกับทำเลและมีถนนซอยเชื่อมมายังแนวคลองส่งน้ำเป็นระยะทำให้ทำเล สามยอด – โคกกรวด เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการอยู่อาศัยสำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าหน่วยงานต่างๆใน มทส.

วิถีชีวิตและการเดินทางภายในย่าน

ผู้คนมักมีการเดินทางไปสู่แหล่งงาน ไปเช้ากลับเย็น และทำกิจกรรมต่างๆในย่าน เช่น จ่ายตลาดเย็น ออกกำลังกาย เป็นต้น การเดินทางของคนในย่าน สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์
สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ ออกถนนมิตรภาพตามแนวซอยเชื่อมต่อเข้าสู่ชุมชนเป็นระยะ เพื่อเข้าสู่แหล่งงานและแหล่งอำนวยความสะดวก ตามแนวถนนมิตรภาพได้
รถมอเตอร์ไซต์เองก็เดินทางในย่านไปสถานที่สำคัญ และแหล่งงานภายในย่านได้ตามซอยและถนนหลักที่เชื่อมต่อในย่าน เช่น ซอยอภิบาล ยางใหญ่ ห้วยยาง เลียบคลองส่งน้ำ มทส.ประตู 4 ไปจนถึงสามยอดหรือกระทั่งเชฟวัน เป็นต้น

โครงการจัดสรรเกิดใหม่อีกหนึ่งสัญญาณการเติบโตของทำเล

ในทำเล สามยอด – โคกกรวดปัจจุบัน มีการพัฒนาของโครงการที่อยู่อาศัยขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยยังมีพื้นที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่ และ เหตุผลต่างๆข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Green house โคกกรวด , Flow ห้วยยาง และ Ntrio NEX มทส.ประตู 4 เป็นต้น

อนาคตของย่าน และ โครงการต่างๆที่กำลังพัฒนาภายในย่าน

• LRT สีเขียว  ที่มีแนวโน้มจะถูกสร้างเป็นเส้นทางแรก ก็มีสถานีปลายทางและเริ่มต้น อยู่บนถนนมิตรภาพ บริเวณทางเข้าอ่างห้วยยาง ซึ่งทำให้ทำเลนี้เชื่อมต่อกับเมืองได้สะดวกยิ่งขึ้นในอนาคต
• วงแหวน 209 อาจจะไม่ได้อยู่ในอาณาบริเวณของย่านโดยตรง แต่ส่งผลให้การเดินทางข้ามฝั่งเมือง หรือ ออกไปยังภูมิภาคจากย่านนี้สะดวกมากขึ้น จากเดิมที่ไป กทม. ก็สะดวกอยู่แล้ว
• โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน การเดินทางในย่านนี้สามารถเลือกขึ้นลง บริเวณจุดขึ้นลงขามทะเลสอได้โดยไม่ต้องย้อนกลับเข้าไปฝั่งตัวเมือง
• โครงการพัฒนาต่างๆภายใน มทส. มีผลต่อทำเลทั้งในแง่แหล่งงาน ความเป็นอยู่ที่ดี และ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในย่าน เช่น ศูนย์หัวใจ รพ. มทส. โครงการและองค์การมหาชนต่างๆที่กำลังศึกษาและจะจัดตั้งในอนาคตอันใกล้

ข้อเสีย
• เนื่องจากย่านถูกพัฒนาจากชุมชนชานเมืองเดิม ถนนจึงเป็นลักษณะถนนในซอย และ เรียบคลองส่งน้ำ อาจจะเหมาะสำหรับเดินทางด้วยรถเล็กมีขนาดเล็กทำให้บางช่วงถนนแคบ อาจทำให้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไม่สะดวกนัก
• เนื่องจากเป็นย่านที่กำลังเริ่มเติบโตจากการขยายตัวจากย่านที่อยู่เดิม จึงมีพื้นที่เปล่าและพื้นที่ทางการเกษตรค่อนข้างเยอะ ทำให้ปัจจุบันยังเกิดความห่างของแหล่งบ้านเรือน ทำให้เส้นทางค่อนข้างมืดและเปลี่ยวบางช่วง การเดินทางด้วยรถเล็กและมอเตอร์ไซค์ช่วงกลางคืนอาจไม่ค่อยปลอดภัยเท่าที่ควร