สรุป ‘ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างใหม่’ หมวดที่อยู่อาศัยที่คุณต้องรู้ !

เผยแพร่: Aug 26, 2021
|
หมวด:  บทความพิเศษ

อัปเดตภาษีที่ดินใหม่ ที่เพิ่งมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันนี้บ้านบ้านจึงทำสรุปภาษีที่ดินมาให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราเรียกเก็บกันอีกครั้ง ไปดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง

กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นกฎหมายใหม่ที่มาแทนกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ โดยกฎหมายฉบับใหม่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยลดความเลื่อมล้ำในสังคมและเพิ่มการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นผู้จัดเก็บภาษีโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ดูแล ซึ่งหากมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้จริง ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ อปท. เพื่อนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคมอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังสามารถลดการถือครองที่ดินเพื่อการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

ภาษีที่อยู่อาศัย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีประเภทใหม่ที่จะนำมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยรายได้ จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด จะเป็นของ อปท. เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของรัฐบาล

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย "หลังแรก" เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน
สำหรับ "ที่อยู่อาศัย" หลังแรก (ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
• ถ้ามีบ้านแค่ 1 หลัง พร้อมที่ดิน โดยบ้านและที่ดินมีมูลค่ารวมกัน ไม่เกิน 50 ล้านบาท กฎหมายยกเว้นภาษีให้ ไม่ต้องเสียภาษี
• ส่วนคนที่มีบ้านพร้อมที่ดิน มูลค่าเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป ในช่วง 2 ปีแรก คือ 2563-2564 จะเสียภาษีแบบขั้นบันได ตามมูลค่าของบ้านและที่ดิน ตั้งแต่ 0.03-0.10% (ตามภาพ)
• แล้วหลังจากนั้น คือปี 2565 เป็นต้นไป จะเสียภาษีในอัตราไม่เกิน 0.3%
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย "หลังแรก"แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
กรณี "ที่อยู่อาศัย" คือ เป็นเจ้าของบ้าน (หลังแรก และ มีชื่อในทะเบียนบ้าน) แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
• กฎหมายก็ยกเว้นให้เช่นกัน โดยคนที่เป็นเจ้าของบ้าน มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี
• ส่วนคนที่เป็นเจ้าของบ้าน มูลค่าเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ในช่วง 2 ปีแรก คือ 2563-2564 ต้องเสียภาษีแบบขั้นบันได ตามราคาของสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 0.02-0.10% (ตามภาพ)
• แล้วหลังจากนั้น คือปี 2565 เป็นต้นไป จะเสียภาษีในอัตราไม่เกิน 0.3%
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย "หลังที่สองขึ้นไป"
• ไม่ได้รับการยกเว้นใดๆ
• โดยช่วง 2 ปีแรก คือ 2563-2564 ต้องเสียภาษีแบบขั้นบันได ตามราคาของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 0.02-0.10% (ตามภาพ)
• แล้วหลังจากนั้น คือปี 2565 เป็นต้นไป จะเสียภาษีในอัตราไม่เกิน 0.3%

ซึ่งเดิมนั้นเราจะต้องทำการเสียภาษีภายในเดือน เม.ย. แต่เมื่อวันที่ 11 ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยมีประกาศเลื่อนการชำระจากเดิมเป็นเดือน เม.ย. ขยายไปเป็นเดือน ส.ค. แทน