สรุปมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออก จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงสถานการณ์ โควิด - 19

เผยแพร่: Nov 30, 2021

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด - 19 มีมาตรการการเดินทางเข้า - ออก ในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรบ้าง BaanBaan Northern ได้สรุปข้อมูลมาตรการในการเดินทางของจังหวัดเชียงใหม่มาให้แล้ว สำหรับผู้ที่อาจจะมีข้อสงสัย หรือไม่มั่นใจว่าการเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องฉีดวัคซีนครบหรือไม่ ต้องกักตัวหรือไม่?

กรณีผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

มาตรการ

  • บันทึกข้อมูลใน “CM-CHANA” ก่อนเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง

  • รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที (อสม./ผู้นำชุมชน/รพ.สต./สาธารณสุขอำเภอ/เทศบาลนครเชียงใหม่)

  • ต้องตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ทุกราย โดยวิธีการ SWAB ที่โรงพยาบาล หรือสถานที่ที่กำหนด และ "ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน"  นับแต่วันที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่


**กรณีที่จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ก่อนครบกำหนด 14 วัน ให้ขออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อพิจารณาอนุญาตตามแบบ ชม.4

**กรณีได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ยื่นหลักฐานการฉีดพร้อมแบบ ชม.4 ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อขอผ่อนผันไม่ต้องตรวจหาเชื้อและไม่ต้องกักตัวได้

กรณีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ

มาตรการ

  • สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยเครื่องบิน รถส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะ ให้บันทึกข้อมูลใน “CM-CHANA” ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง

  • แสดงหลักฐานการลงทะเบียน CM-CHANA ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที

  • ไม่ต้องกักตัว แต่ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) 

  • เมื่อถึงที่พัก/โรงแรม ให้แสดงหลักฐานการลงทะเบียน CM-CHANA ต่อพนักงาน 


**กรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือรับวัคซีนแต่ยังไม่ครบตามกำหนด (ยังไม่ครบ 2 เข็ม) สามารถเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ แต่ต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด

ลิงก์การลงทะเบียน CM-CHANA : www.cmsdm.net/COVIDH/cm_rule.php หรือแสกน


ดาวน์โหลดเอกสาร ชม. 4www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/coronavirus_form_cm.php

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่

**ข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564


ติดตามข้อมูลอัปเดตข่าวสาร อสังหาริมทรัพย์ และข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือได้ที่
Facebook Page https://www.facebook.com/baanbaannorthern
IG
: baanbaan_th
Group Facbook : บ้านบ้าน