วงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (ทล.231) โครงการพัฒนาเมืองอุบล สู่จังหวัดแห่งความเจริญก้าวหน้า

เผยแพร่: Aug 25, 2021
|
หมวด: 

นับเป็นข่าวดีสำหรับชาวอุบลราชธานี เมื่อกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงวงแหวนรอบเมืองอุบล (ทล.231) ระยะทางรวมทั้งสิ้น 46.142 กิโลเมตรผ่านพื้นที่ 3 อำเภอได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ และ อ.สว่างวีรวงศ์ เพื่อที่จะยกระดับถนนเส้นนี้ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย เดินทางสะดวกมากขึ้น วันนี้ BaanBaan ได้รวบรวมข้อมูลของโครงการพัฒนาเมืองอุบล โครงการนี้ มาให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ 


เป้าหมายโครงการ 
ขยายถนนจาก 2 เลนเป็น 4 เลน และมีการปรับปรุงทางแยกจุดตัดขนาดใหญ่ให้เป็นทางแยกต่างระดับหรืออุโมงค์

บริเวณที่ดำเนินโครงการ 
บนทางหลวงหมายเลข 213 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 217-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2050
(บริเวณสี่แยกบัวเทิง-สี่แยกกุดลาด-สี่แยกโนนหงส์ทอง)

เกี่ยวกับโครงการ

ก่อสร้างเสร็จแล้ว ระยะที่ 1 กำลังเตรียมก่อสร้างเพิ่มเติม : ทางแยกต่างระดับบัวเทิง
กำลังก่อสร้าง เสร็จ 5 เมษายน 2565 : อุโมงค์แยกดงอู่ผึ้ง อุโมงค์ แยกวนารมย์
กำลังเตรียมก่อสร้างปี 2565 : แยกต่างระดับโนนหงส์ทอง แยกต่างระดับกุดลาด
กำลังสำรวจออกแบบ : แยกต่างระดับคำน้ำแซบ
ยังไม่มีโครงการ : แยกหนอกตาโผ่น แยกลือคำหาญ


ข้อมูลแต่ละแยก

  • แยกต่างระดับบัวเทิง :  เชื่อมไปทางพิบูลมังสาหาร อ.สิรินธร สปป.ลาว

  • อุโมงค์แยกดงอู่ผึ้ง :  อ.เขื่องใน จ.ยโสธธร

  • อุโมงค์แยกวนารมย์  : อ.ม่วงสามสิบ จ.อำนาจเจริญ

  • แยกต่างระดับโนนหงส์ทอง : อ.ตระการพืชผล - อ.เขมราฐ เชื่อมสะพานไทย-ลาว

  • แยกต่างระดับกุดลาด  : อ.ตาลสุม – อ.โขงเจียม

  • แยกต่างระดับคำน้ำแซบ : จ.ศรีสะเกษ

  • แยกต่างระดับแคนคำ : เส้นต่อขยาย ทางไปสนามบินอุบล

  • แยกต่างระดับลือคำหาญ : มออุบล เดชอุดม

  • แยกหนองตาโผ่น :  อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

จากข้อมูลโครงการปรับปรุงวงแหวนรอบเมืองอุบล (ทล.231)  จะเห็นได้ว่านี่เป็นโครงการที่จะนำพาอุบลราชธานีก้าวไปสู่การเป็นเมืองแห่งการพัฒนาอย่างแท้จริง เพราะการคมนาคมที่ดีถือเป็นการเริ่มต้นและเป็นสิ่งพื้นฐานสำหรับจังหวัด เพื่อให้พร้อมสำหรับการลงทุน การอยู่อาศัยและการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพของคนในพื้นที่

ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม ได้ที่
Website : https://baanbaan.co/อุบลราชธานี
IG : baanbaan_th
Group BaanBaan : BaanBaan Insider