รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี อัปเดตเดือนเมษายน 2564

เผยแพร่: Sep 18, 2021
|
หมวด: 

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดในประเทศช่วงที่ผ่านมา ทำให้เศรษฐกิจในหลายๆ จังหวัดมีความผกผัน ขึ้นลงแตกต่างกันออกไป แต่อุบลราชธานีในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมา มีการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 1.7% วันนี้ BaanBaan ได้พาทุกคน ไปศึกษาข้อมูลต่างๆ ของเศรษฐกิจในอุบลฯ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งเรื่องของอุปสงค์และอุปทาน เสถียรภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

เศรษฐกิจอุบลราชธานีขยายตัว 1.7%โครงสร้างเศรษฐกิจปี 2561


 • เกษตร  : 20%

 • อุตสาหกรรม : 17%

 • บริการ : 63%อุปทานภาคการผลิต


 • ดัชนีรายได้เกษตรกร : -20.4%

 • อุตสาหกรรม : 2.9%

 • บริการ : 5.5%อุปสงค์ เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจเครื่องยนต์ที่ 1 การบริโภค เพิ่มขึ้น 4.6%


 • ภาษี Vat จากการบริโภค : 242.6% 

 • รถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่ : 37.9%

 • รถยนต์ จดทะเบียนใหม่ : - 5.7%เครื่องยนต์ที่ 2 การลงทุน เพิ่มขึ้น 5.5%


 • สินเชื่อ เพื่อการพาณิชย์ : 4.7% 

 • พื้นที่อนุญาต ก่อสร้าง : 36.5% 

 • รถยนต์เพื่อการ พาณิชย : -16.7%เครื่องยนต์ที่ 3 การใช้จ่ายภาครัฐ ลดลง 22.8%


 • การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : 960.2 ลบ. 

 • งบลงทุน : - 24.3 % 

 • งบประจำ : - 19.8 % เครื่องยนต์ที่ 4 การค้าชายแดน ลดลง 43.6%


 • ส่งออก : 1,223.9 ลบ. / เพิ่มขึ้น : 44.4 %

 • นำเข้า : 999.5 ลบ. / เพิ่มขึ้น : 42.6 %

 • เกินดุล 224.4 ลบ. / เพิ่มขึ้น 78.0 ลบ.เสถียรภาพเศรษฐกิจ


 • การจ้างงาน (ในระบบประกันสังคม)  : -1.1%

 • เงินฝาก : 7.3%

 • สินเชื่อ : 4.7%


จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าบางส่วนมี % เพิ่มขึ้นและลดลงแตกต่างกันไป แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจอุบลฯ ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ จากการขยายตัวของภาพรวมที่เพิ่มขึ้น 1.7%

ติดตามทุกเรื่องที่คนหาบ้านต้องรู้ ที่นี่ที่เดียว “บ้านบ้าน”
Facebook Page https://www.facebook.com/BaanBaanTH/
IG : baanbaan_th
Group Facbook : BaanBaan Insider