รวมสินเชื่อบ้าน กลุ่มอาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐ

เผยแพร่: Oct 18, 2021
|
หมวด: 

ข้าราชการและพนักงานรัฐที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมาทางนี้เลยค่ะ BaanBaan ได้รวบรวมเอาข้อมูลสินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มอาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐโดยเฉพาะมาไว้ที่นี่ ให้ทุกคนได้เปรียบเทียบกันแล้วค่ะ ทั้งในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆ ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินกู้ เพื่อการประกอบการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นและเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดค่ะ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์


ชื่อสินเชื่อ : โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ :

 • ปีที่ 1 (2.25% ต่อปี)

 • ปีที่ 2 (3.00% ต่อปี)

 • ปีที่ 3 (MRR-2.65% ต่อปี)

อัตราเงินกู้ : ตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย
เงื่อนไขธนาคาร : ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
คุณสมบัติ

 • ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระอื่นในกำกับของรัฐหรือจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งตามนโยบายรัฐ ได้ลงนามร่วมกับธนาคาร

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

ธนาคารกรุงไทย


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ : 

 • ปีที่ 1 (3% ต่อปี)

 • ปีที่ 2-3 (MLR-1.00%)อัตราเงินกู้ : ตามที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไขธนาคาร :
คุณสมบัติ

 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้

 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา

 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 40 (อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี)

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้น หากใครสนใจสินเชื่อบ้านตัวไหนเป็นพิเศษ สามารถติดต่อสอบถามและหาข้อมูลจากธนาคารเพิ่มเติมได้โดยตรง เพื่อข้อมูลที่ละเอียด ครบถ้วนและเป็นประโยชน์แก่ตัวคุณมากที่สุดค่ะ

ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม
Website : https://baanbaan.co/
IG : instagram.com/baanbaan_th/
Youtube : https://bit.ly/39S0OBl