รวมฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2563 เช็คที่เดียวจบ วันไหนเฮง

เผยแพร่: Aug 25, 2021
|
หมวด: 

หลังคลี่คลายสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เราก็เริ่มใช้ชีวิตได้ปกติมากยิ่งขึ้น แพลนที่ล่มไปต้นปี ตอนนี้ได้กลับมาปัดฝุ่นกันใหม่ สำหรับบ้านไหนที่รอฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2563 ซึ่งบางฤกษ์ ก็มีข้อห้าม ข้อยกเว้นห้ามใช้สำหรับคนเกิดบางวัน ต้องห้ามพลาด มาเช็คฤกษ์งาม ยามดี ตลอดปีนี้กันค่ะ

วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม       ( January)

 • วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
  เวลา 14:35 น. - 15:15 น.
  คนเกิดวันพุธ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพุธที่ 15 มราคาคม


  เวลา 09:15 น. - 12:05 น.
  คนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 16 มราคาคม


  เวลา 08:15 น. - 09:55 น.
  คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพุธที่ 22 มราคาคม


  เวลา 10:15 น. - 11:55 น.
  คนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้


วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์    ( February)

 • วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
  เวลา 10:15 น. - 11:55 น.
  คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
  เวลา 11:15 น. - 13:15 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
  เวลา 09:05 น. - 11:15 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม         ( March)

 • วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2563
  เวลา 10:15 น. - 11:55 น.
  คนเกิดวันพุธ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
  เวลา 09:15 น. - 11:55 น.
  คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
  เวลา 15:15 น. - 16:45 น.
  คนเกิดวันพุธ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
  เวลา 15:45 น. - 16:35 น.
  คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563
  เวลา 09:15 น. - 11:45 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
  เวลา 07:15 น. - 10:45 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน         ( April)

 • วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
  เวลา 11:45 น. - 10:05 น.
  คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
  เวลา 09:10 น. - 10:25 น.
  คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563
  เวลา 13:25 น. - 14:55 น.
  คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
  เวลา 11:15 น. - 12:55 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
  เวลา 12:45 น. - 13:55 น.
  คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม    ( May)  

 • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
  เวลา 10:10 น. - 11:25 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563
  เวลา 10:25 น. - 11:55 น.
  คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563
  เวลา 08:25 น. - 11:25 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563
  เวลา 10:25 น. - 11:45 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
  เวลา 09:09 น. - 12:59 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน      ( June)

 • วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2563
  เวลา 15:05 น. - 15:55 น.
  คนเกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
  เวลา 09:15 น. - 10:25 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
  เวลา 10:25 น. - 11:55 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม    ( July)

 • วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
  เวลา 08:15 น. - 10:25 น.
  คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
  เวลา 09:15 น. - 10:15 น.
  คนเกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563
  เวลา 11:25 น. - 13:45 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
  เวลา 10:25 น. - 12:45 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
  เวลา 07:15 น. - 09:25 น.
  คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
  เวลา 10:25 น. - 11:55 น.
  คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
  เวลา 10:25 น. - 11:45 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม      ( August)

 • วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
  เวลา 09:15 น. - 11:45 น.
  คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
  เวลา 08:15 น. - 10:15 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
  เวลา 10:10 น. - 12:15 น.
  คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
  เวลา 15:45 น. - 16:45 น.
  คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
  เวลา 15:45 น. - 16:45 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน      ( September)

 • วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563
  เวลา 10:35 น. - 11:55 น.
  คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
  เวลา 09:15 น. - 10:25 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
  เวลา 11:35 น. - 12:15 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
  เวลา 09:25 น. - 10:45 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
  เวลา 07:15 น. - 10:25 น.
  คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
  เวลา 10:15 น. - 11:45 น.
  คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม         ( October)

 • วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
  เวลา 09:15 น. - 10:45 น.
  คนเกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
  เวลา 10:35 น. - 13:45 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
  เวลา 10:25 น. - 12:45 น.
  คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
  เวลา 13:15 น. - 14:55 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
  เวลา 10:15 น. - 12:45 น.
  คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์นี้

วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน  ( November)

 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
  เวลา 12:15 น. - 13:45 น.
  คนเกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
  เวลา 09:10 น. - 12:15 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
  เวลา 13:25 น. - 15:15 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
  เวลา 13:25 น. - 15:15 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
  เวลา 10:25 น. - 11:45 น.
  คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
  เวลา 10:35 น. - 12:55 น.
  คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์นี้

วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม       ( December)

 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
  เวลา 10:35 น. - 11:55 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
  เวลา 09:15 น. - 11:45 น.
  คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
  เวลา 13:25 น. - 15:15 น.
  คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
  เวลา 10:25 น. - 11:45 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
  เวลา 09:25 น. - 11:15 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

 • วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
  เวลา 13:15 น. - 15:25 น.
  คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

ทั้งนี้การขึ้นบ้านใหม่ ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละครอบครัว ใครที่กำลังจะขึ้นบ้านใหม่ บ้านบ้านขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ติดตามทุกเรื่องที่คนหาบ้านโคราชต้องรู้ ที่นี่ที่เดียว “บ้านบ้าน”
Facebook Page https://www.facebook.com/BaanBaanTH/
Instagram : baanbaan_th
Group Facbook : BaanBaan Insider