ธอส. ประกาศ 7 มาตรการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2564

เผยแพร่: Oct 4, 2021
|
หมวด: 

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและเพิ่มความรุนแรงในหลายๆ จังหวัด อันเนื่องมาจากการเกิดมรสุม ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและ ภาคตะวันออก ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยของประชาชนเสียหายและไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จึงได้ออก 7 มาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในภาคกลางและภาคตะวันออกที่ประสบภัยน้ำท่วมเฉียบพลัน ผ่านโครงการชื่อ “โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2564” สำหรับพักหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อม/สร้าง และจ่ายสินไหม 
วันนี้ BaanBaan ได้รวบรวมข้อมูลเงื่อนไขและรายละเอียดของแต่มาตรการมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วค่ะ 
โดยพิจารณาตามระดับความเสียหาย มีรายละเอียดดังนี้


มาตรการที่ 1 : ลดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ เดือนที่ 1-4 อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี, เดือนที่ 5-16 อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี, เดือนที่ 17-24 อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี, ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR -1.00% ต่อปี 


มาตรการที่ 2 : สามารถขอกู้เพิ่ม หรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนหลังเดิม หรือกู้ซ่อมแซมอาคาร ที่ได้รับความเสียหาย วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 หลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3.00% ต่อปี นาน 1 ปี, ปีที่ 2 – 3 อัตราดอกเบี้ย MRR – 3.15% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 3.00% ต่อปี) และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR -1.00% ต่อปี 


มาตรการที่ 3 : ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรกโดยไม่ต้องชำระเงินงวด จากนั้นเดือนที่ 5-16 อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน และเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้


มาตรการที่ 5 ลูกหนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ให้ผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่คงเหลือ


มาตรการที่ 6 กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้น


มาตรการที่ 7 : พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast Track) สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยจ่ายตามความเสียหายจริงรวมทุกภัยธรรมชาติ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และกรณีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี


ถือว่าเป็นมาตรการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นอย่างมาก BaanBaan ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ ให้ทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วนะคะติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม ได้ที่
Website : https://baanbaan.co/
IG : baanbaan_th
Group BaanBaan : BaanBaan Insider