ทำความรู้จักกับ "การกู้ร่วมซื้อบ้าน" กู้อย่างไรให้ผ่านฉลุย

เผยแพร่: Jan 21, 2022

การกู้ร่วมคืออะไร แตกต่างจากการกู้คนเดียวยังไง ?

การกู้ร่วม หากอธิบายง่าย ๆ ก็คือ การร่วมเซ็นสัญญายื่นกู้ซื้อทรัพย์สินชิ้นเดียวกัน โดยผู้กู้ร่วมต้องเป็น คู่สมรส พ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติ เพื่อให้สถาบันการเงินเห็นว่าผู้กู้มีความสามารถทางการเงินเพียงพอกับการผ่อนชำระเงินและดอกเบี้ยคืนได้ตามสัญญา

โดยส่วนใหญ่แล้วการกู้ร่วมจะเกิดก็ต่อเมื่อมีการกู้ไม่ผ่านเกิดขึ้น เนื่องจากผู้กู้มีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการรับผิดชอบใช้หนี้, หลักฐานทางการเงินไม่เพียง รวมถึงการมีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี ขาดความน่าเชื่อถือ

ข้อดีของการกู้ร่วม

จะช่วยกระจายความเสี่ยง สร้างความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นขอสินเชื่อช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น ทั้งยังเพิ่มโอกาสในการกู้ซื้อคอนโดและบ้านสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนน้อย และอาจได้เพิ่มวงเงิน แทนการยื่นกู้ซื้อเพียงคนเดียว

สิ่งที่ควรรู้ก่อนกู้ร่วม

 • ผู้ร่วมกู้จะต้องเป็นบุคคลที่มีสายเลือดเดียวกัน เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ญาติหรือคู่สมรส หากเป็นพี่น้องกันแต่คนละนามสกุลก็สามารถกู้ร่วมได้ แต่ต้องมีหลักฐานมาแสดงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารแต่ละแห่งด้วย

 • ผู้กู้ร่วมต้องมีฐานรายได้ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด โดยส่วนใหญ่ที่กำหนดไว้ไม่ควรต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ไม่ควรมีหนี้สินมากเกินไปและไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

 • ผู้กู้ร่วมจะกลายเป็นลูกหนี้ร่วมด้วย ซึ่งการผ่อนจ่ายก็ตามแต่จะตกลงกันเอง ในบางกรณีอาจเป็นเพียงผู้กู้ในนาม แต่ผู้กู้หลักก็ต้องชำระหนี้ให้หมดภายในเวลาที่กำหนด

 • หากมีการผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารสามารถที่จะเรียกชำระหนี้คืนจากผู้กู้คนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ หรือในกรณีที่มีคนใดคนหนึ่งไม่มีความสามารถในการผ่อน ผู้กู้อีกคนก็จะต้องรับผิดชอบภาระหนี้ที่เหลือให้หมด 

 • การถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ผู้กู้ต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ถือ หรือจะถือร่วมกันก็ได้ ในกรณีที่จะยกกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น เช่น พ่อแม่ส่งให้ลูก สามีส่งให้ภรรยา หรือพี่ส่งให้น้องก็สามารถทำได้ เพียงแต่ต้องระบุเอาไว้ในฟอร์มการขอสินเชื่อตั้งแต่ทำสัญญาว่าหากชำระหนี้ครบแล้วจะให้ใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการกู้ร่วม

เอกสารส่วนตัว

ยื่นกู้ทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 • เอกสารการสมรส (ถ้ามี)

ยื่นกู้ร่วม

 • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ร่วม 1 ชุด

 • เอกสารแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ของผู้กู้หลักและกู้ร่วม เช่น ทะเบียนสมรส

 • กรณีที่ไม่จดทะเบียนสมรส ให้แสดงหนังสือรับรองบุตรหรือภาพถ่ายงานแต่งงาน

ยื่นกู้ร่วม (LGBTQ+)

 • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ร่วมอีก 1 ชุด

 • เอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน ระบุความสัมพันธ์ในใบสมัครว่า “คู่รัก”

 • ทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยร่วมกัน (ถ้ามี)

 • เอกสารการกู้ร่วมซื้อรถยนต์ร่วมกัน (ถ้ามี)

 • รูปภาพยืนยันความสัมพันธ์ (บางแห่งอาจกำหนด)


เอกสารการเงิน

ผู้มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน

 • สลิปเงินเดือน

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

ฟรีแลนซ์/ผู้ประกอบการ

 • ทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์

 • หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)

 • หลักฐานการเสียภาษี

 • ประวัติเครดิตบูโร

 • บัญชีเงินออม


เอกสารสินทรัพย์

 • เอกสารสัญญาสำเนาซื้อขาย

ข้อควรระวัง

 • ต้องตกลงกันให้เข้าใจก่อนว่าจะมีภาระหนี้ร่วมกัน

 • ดอกเบี้ยบ้านสำหรับการลดหย่อนภาษีจะถูกหารเฉลี่ย

 • การขานบ้านต้องได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่าย


สำหรับคนที่มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ การกู้ร่วมก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางออกที่น่าสนใจ แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องพิจารณาและศึกษาข้อมูลรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน มีการวางแผนกับผู้กู้ร่วมและพูดคุยให้เข้าใจตรงกัน เพื่อป้องกันการเสียผลประโยชน์ในอนาคต BaanBaan หวังว่าข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ

ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม ได้ที่
Website : https://baanbaan.co/
IG : baanbaan_th
Group BaanBaan : BaanBaan Insider