ถนนสายสำคัญของเมืองอุบลราชธานี

เผยแพร่: Nov 5, 2021
|
หมวด: 

“ถนน” หนึ่งในสิ่งพื้นฐานที่มีความสำคัญ ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ ความเจริญ การพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เพราะถ้าไม่มีถนนตัดผ่านก็ยากที่เมืองและผู้คนจะพัฒนาได้

สำหรับถนนในจังหวัดอุบลราชธานีมีที่มาที่ค่อนข้างน่าสนใจ เพราะมีการก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์และมีการตั้งชื่อถนนที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ และวันนี้ BaanBaan ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของถนนสายสำคัญในเมืองอุบลฯมาฝากแล้วค่ะ ทั้งที่มาของการก่อสร้างและการตั้งชื่อ ถ้าพร้อมแล้ว ก็ไปทำความรู้จักกับเมืองอุบลฯให้มากขึ้นกันเลยค่ะ


ที่มาของการตั้งชื่อถนนของอุบลราชธานี


การสร้างถนนในเมืองอุบลราชธานี ได้ตั้งชื่อถนนตามชื่อนามสกุลหรือราชทินนาม ของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ เพราะถนนก่อสร้างด้วยวัตถุที่คงทนถาวร ย่อมยืนยงคงอยู่ ที่อนุชนรุ่นหลังจะได้รำลึกถึงผู้ให้สร้าง ผู้สร้างหรือบุคคลสำคัญนั้นๆ ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง สืบต่อไปชั่วกาลนานไปชั่วกาลนาน

ในเมืองอุบลฯ (ในเขตเทศบาล) ผู้ตั้งชื่อถนนเริ่มแรก (สมัยกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์) ได้แบ่งการตั้งชื่อถนน ตามทางโคจรของดวงอาทิตย์ กล่าวคือ ถ้าเป็นถนนที่เริ่มจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก หรือที่เรียกว่า ถนนตามตะวัน จะใช้พระนามของข้าหลวงต่างพระองค์และโอรส รวมทั้งราชทินนามเจ้าเมือง เป็นชื่อถนน


ถนนสายหลักในเขตเมือง (บริเวณดงอู่ผึ้งที่เป็นพื้นที่สูงริมแม่น้ำมูล)

มี 3 สาย ทอดขนานไปตามลำน้ำ ทิศทางตามตะวัน

  • สายที่ 1 เลาะเลียบขนานไปกับฝั่งแม่น้ำมูล

  • สายที่ 2 ตัดผ่านย่านกลางเมืองเก่า

  • สายที่ 3 อยู่ ณ ที่ๆ เคยเป็นเขื่อนเมืองเก่าจากนั้นมีถนนตัดผ่านตามทิศทางขวางตะวัน มาเชื่อมต่อกับท่าเรือที่สำคัญริมแม่น้ำมูล 6 ท่า ได้แก่ ท่าวัดสุปัฎน์ ท่าอุปราช ท่าจวน ท่ากวางตุ้ง ท่าตลาดหลวง และท่าวัดกลาง ทำให้มีถนนตัดกันเป็นตารางเหลี่ยมต่อกัน เหมือนตะแกรงปิ้งปลา

ถนน "สายหลัก" ตามทางโคจรขึ้นลงของดวงอาทิตย์ (ถนนตามตะวัน)
ถนนพรหมเทพ

เริ่มจาก สามแยกถนนราชวงศ์ บริเวณตรงข้ามประตูข้างวัดกลาง แล้วตัดตรงไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนหลวง หน้าวัดหลวง ถนนยุทธภัณฑ์ ถนนอุบลศักดิ์ ถนนราชบุตร ถนนอุปราช (เชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ) หน้าที่ทำการกาชาด 7 ถ.ศรีทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วไปบรรจบกับถนนสุป็ฎน์ ที่สามแยกหน้าประตูทางเข้าวัดสุปัฎน์ 

ตั้งชื่อตาม ราชทินนามของเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ (บุตรเจ้าเสือ หลานเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์) ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าราชวงศ์นครจำปาศักดิ์ รัชกาลที่ 4 แต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองอุบลฯ ลำดับที่ 5 (ต้นตระกูลพรหมโมบล)
ถนนพรหมราช

ถนนตัดผ่านกลางเมืองเก่า เริ่มจากสามแยกหน้าโรงเรียนเทศบาลบูรพา ตัดตรงไปทางตะวันตก จากถนนสุนทรกิจวิมลหน้าวัดใต้ หน้าที่ทำการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ถนนเทพโยธี ถนนสุรพล ถนนราธวงศ์ ถนนหลวง ถนนยุทธภัณฑ์ ถนนอุบลศักดิ์ ถนนราชบุตร ถนนอุบลกิจ ถนนอุปราช ถนนศรีทอง ถนนสุปัฎน์ ถนนเบ็ญจะมะ ไปบรรจบกับวัดโรมันคาธอริค 

ตั้งชื่อตาม ราชทินนามของพระพรหมราชวงศา เจ้าเมืองอุบลฯ ลำดับที่ 4 ในสมัยรัชกาลที่ 4
ถนนเขื่อนธานี

เริ่มจาก สามแยกที่บรรจบกับถนนบูรพาใน (หน้าโรงฆ่าสัตว์เดิม) ตัดตรงไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนสุนทรกิจวิมลหน้าวัดเลียบ ถนนเทพโยธี ถนนสุรพล ถนนราชวงศ์ ถนนหลวง ถนนยุทธภัณฑ์ ถนนอุบลศักดิ์ ถนนราชบุตร ถนนอุบลกิจ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ถนนอุปราช ถนนศรีทอง ไปบรรจบกับ ถนนสุปัฎน์ บริเวณสามแยกบ้านร้อยตำรวจเอกหลวงไพรีพินาศ สร้างตามแนวเขื่อนเมืองเก่าที่ผุพังลง แล้วปรับพื้นที่ในส่วนนี้ให้เป็นถนน 

ตั้งชื่อตาม เขื่อนเมืองเดิมว่า เขื่อนธานี
ถนนศรีณรงค์

เริ่มจากถนนบูรพาใน (สามแยกหน้าวัดบูรพา) ไปทางทิศตะวันตก ผ่านตลาดกกยางหลุบ ถนนพลแพน ข้างวัดเลียบ ถนนเทพโยธี ถนนราชวงศ์ ถนนหลวง ถนนยุทธภัณฑ์ ถนนราชบุตร ศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง ถนนอุปราช ศาลากลางจังหวัดฯ วัดศรีอุบลฯ ถนนสุปัฎน์ ที่ว่าการอำเภอเมืองฯๆ ถนนเบ็ญจะมะ ถนนจงกลนิธาน ถนนพนม บรรจบกับถนนชวาลานอก ที่ซอยโพธิ์ทอง 

ตั้งชื่อตาม ราชทินนามของพระยาศรีสิงหเทพ (ทัด ไกรฤกษ์) ข้าหลวงกำกับราชการเมืองอุบลฯ ลำดับที่ 7 (ผู้เป็นบิดา) และราชทินนามของพระยาภักดีณรงค์ (สิน ไกรฤกษ์) ข้าหลวงฯ ลำดับที่ 8 (ผู้เป็นบุตรคนที่ 1) โดยนำคำว่า (ศรี)) จากบิดา และคำว่า "ณรงค์" จากบุตร เรียงกันเป็น "ศรีณรงค์"
ถนนพิชิตรังสรรค์

เริ่มจาก ถนนบูรพานอก ไปทางตะวันตก ตัดผ่านถนนบูรพาใน ถนนพลแพน ถนนเทพโยธี ถนนหลวง ถนนนครบาล ถนนผาแดง ศาลจังหวัด ตลาดน้อย ศาลเยาวชนและครอบครัว ถนนนพคุณ ธนาคารออมสิน ถนนจงกลนิธาน ถนนชวาลาใน บรรจบกับถนนชวาลานอก หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 

ตั้งชื่อตาม พระนามของพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าคัดณาง ยุคล กรมหลวงพิชิตปรีชากร (ต้นตระกูลคัคณาง) ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการหัวเมืองลาวกาว สมัย ร.5 (ตั้งกองทหารและประทับอยู่ ญ เมืองอุบลๆ)
ถนนสรรพสิทธิ์

เริ่มจาก ถนนบูรพานอก ตัดตรงไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนบูรพาในวิทยาลัยพยาบาล ถนนพลแพน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สถานีตำรวจฯ หลังวัดมหาวนาราม วัดแจ้ง ถนนผาแดง วัดปทุมมาลัย กม.ศูนย์ วัดทองนพคุณ ถนนจงกลนิธาน วัดสว่างอารมณ์ ถนนชวาลาใน ถนนชวาลานอก สี่แยกแขวงการทาง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สี่แยกการประปา บรรจบกับเชิงสะพานข้ามมูลน้อย 

ตั้งชื่อตาม พระนามของ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลอีสาน
ถนนอุปลีสาน

เริ่มจาก ถนนสมเด็จ ตรงไปทางทิศตะวันตก ตัดผ่านถนนบูรพาใน ถนนพลแพน สี่แยกวัดสารพัดนึก ถนนหลวง ถนนนครบาล ถนนผาแดง ถนนชยางกูร บรรจบกับถนนแจ้งสนิท ที่สามแยกสำนักชลประทานที่ 5 ถนนสายนี้

ตั้งชื่อตาม พระนามของ ม.จ.อุปลีสานชุมพล โอรสในกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์กับหม่อมเจียงคำ (ธิดาของท้าวสุรินทร์ชมภูกับญาแม่ดวงจันทร์ หลานเจ้าราชบุตรสุ่ย เจ้าเมืองอุบลราชธานี ลำดับที่ 3)


(ข้อมูลอ้างอิง : https://www.guideubon.com/2.0/ubon-story/3845/)ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/BaanBaanTH
IG
: baanbaan_th
Group BaanBaan : BaanBaan Insider