คนมีบ้านต้องรู้! "ระยะร่น" กฎหมายก่อนก่อสร้างและดัดแปลงบ้าน

เผยแพร่: 26 ส.ค. 2564
หมวด: 
637248119159252561-Blog-กฎหมายอาคาร-ระยะร่น-01.jpg